Jakość

Produkujemy wysokogatunkowe mieszanki betonowe zgodne z obowiązującą norma PN-EN 206-1. Nowoczesny, automatycznie sterowany węzeł betoniarski zapewnia wytwarzanie najwyższej jakości betonu o stałych parametrach.
Do każdej dostarczonej partii mieszanki betonowej wydajemy komputerowy wydruk WZ potwierdzający skład mieszanki i zgodność dostawy z zamówieniem.

Nadzór nad jakością naszych wyrobów stale sprawuje nasze Laboratorium. Prowadzi ono bieżący nadzór wytwarzanych przez Nas mieszanek betonowych. Możemy przeprowadzić badania laboratoryjne na zlecenie oraz przeprowadzić badania gotowego wyrobu na zlecenie.

Kontakt


telefon: +48 91 402 13 30

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH I BETONOWYCH
Goleniowski Park Przemysłowy
ul. Prosta 7, 72-100 Goleniów
fundusze eu
Administratorem danych osobowych jest PRD Nowogard SA z siedzibą w Nowogardzie (72-200 przy ul. Górnej 2/1. (kontakt: tel. 91-39-21-736, rodo@prdnowogard.pl). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Klauzula informacyjna RODO PRD NOWOGARD SA