Jakość

Produkujemy wysokogatunkowe mieszanki betonowe zgodne z obowiązującą norma PN-EN 206-1. Nowoczesny, automatycznie sterowany węzeł betoniarski zapewnia wytwarzanie najwyższej jakości betonu o stałych parametrach.
Do każdej dostarczonej partii mieszanki betonowej wydajemy komputerowy wydruk WZ potwierdzający skład mieszanki i zgodność dostawy z zamówieniem.

Nadzór nad jakością naszych wyrobów stale sprawuje nasze Laboratorium. Prowadzi ono bieżący nadzór wytwarzanych przez Nas mieszanek betonowych. Możemy przeprowadzić badania laboratoryjne na zlecenie oraz przeprowadzić badania gotowego wyrobu na zlecenie.

Jakość naszych produktów potwierdzony jest dzięki obowiązującemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji, cert. nr 157-UWB-419 wydany przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną nr 157 – Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu.


Niniejsza witryna internetowa stosuje ciasteczka do dokonywania analiz. Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, to wychodzimy z założenia, że wyrażają Państwo zgodę na takie zastosowanie. Raz wyrażoną zgodę na zapisywanie ciasteczek można w każdej chwili cofnąć przez usunięcie ciasteczka. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie tej zgody do czasu jej cofnięcia.