Oferta

Posiadamy nowoczesny, w pełni zautomatyzowany węzeł do produkcji betonu o wydajności 60 m3/h. Produkujemy i dostarczamy beton projektowany tj. wg indywidualnych wymagań, oraz recepturowy. Produkcja oraz projektowanie oparte jest zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 206-1. Wytwarzamy na naszym węźle w Łozienicy popularne klasy betonu towarowego oraz betony specjalne.

Beton towarowy:
C8/10 B10
C 12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30
C30/37 B37
C 35/45 B45

Betony specjalne:
Beton mostowy w klasach C 25/30, C30/37, C 35/45.
Beton posadzkowy w klasach C20/25, C25/30, C30/37.
Ponadto betony kontraktorowe, ślizgowe, i samozagęszczalne.
Betony stosowane w budownictwie komunikacyjnym.

Stabilizacje cementowo piaskowe:
RM 1,5 MPa
RM 2,5 MPa
RM 5,0 MPa
Beton o małej wilgotności na podbudowy zagęszczane mechanicznie w klasach C6-9, C8/10, C 12/15,C 16/20.
Beton nawierzchniowy drogowy w klasach C30/37, C 35/45

Ponadto oferujemy:
  • własne gruszki do transportu betonu
  • pompy do betonu z wysięgnikiem
  • własne laboratorium
  • profesjonalne doradztwo

Kontakt:
beton@beton-goleniow.pl
tel. 091 402 13 30

PIOTR STANKIEWICZ
tel. kom. 668 431 308

BEATA MATYNIA
tel. kom. 668 840 202


Kontakt


telefon: +48 91 402 13 30

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH I BETONOWYCH
Goleniowski Park Przemysłowy
ul. Prosta 7, 72-100 Goleniów
fundusze eu
Administratorem danych osobowych jest PRD Nowogard SA z siedzibą w Nowogardzie (72-200 przy ul. Górnej 2/1. (kontakt: tel. 91-39-21-736, rodo@prdnowogard.pl). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i litera f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r, dalej RODO w celu obsługi i realizacji zamówień (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.Klauzula informacyjna RODO PRD NOWOGARD SA